W 2018 roku nadal prawie cała pula środków do wydania

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Beneficjenci programu Mieszkanie dla Młodych nie korzystają jeszcze z puli środków dostępnej do wydania w 2018 roku.