Mieszkanie dla młodych limity Olsztyn

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Wysokość limitów cen m2 spełniających kryteria programu w Olsztynie

Miejsce Cena m2 Poprzedni kw Średnia z 2 kw Max dopłata – 10% Max dopłata – 15%
Olsztyn 4225,00 4031,00 4128,00 20640,00 30960,00

Legenda:

Cena m2 – wskażnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 obowiązujący w obecnym kwartale
Poprzedni kw – wskażnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 obowiązujący poprzednio
Średnia z 2 kw – w ustawie wskaźnika odtworzenia 1m2 bierzemy średnią arytmetyczną z dwóch odczytów
Max dopłata 10% – kwota dopłaty dla osób, które spełniają warunki ustawy i nie posiadają dzieci
Max dopłata – kwota dopłaty dla osób, który posiadają chociaż dziecko.

 

 

 

 

Brak Komentarzy

Zostaw komentarz