Mazowieckie

dfltweb1.onamae.com – このドメインはお名前.comで取得されています。

このドメインは、お名前.comで取得されています。

Wysokość limitów cen m2 spełniających kryteria programu w województwie mazowieckim

Mazowieckie     3471,00           3504,00                   3487,50                 17437,50                 26156,25
Miejsce Cena m2 Poprzedni kw Średnia z 2 kw Max dopłata – 10% Max dopłata – 15%

Legenda:

Cena m2 – wskażnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 obowiązujący w obecnym kwartale
Poprzedni kw – wskażnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 obowiązujący poprzednio
Średnia z 2 kw – w ustawie wskaźnika odtworzenia 1m2 bierzemy średnią arytmetyczną z dwóch odczytów
Max dopłata 10% – kwota dopłaty dla osób, które spełniają warunki ustawy i nie posiadają dzieci
Max dopłata – kwota dopłaty dla osób, który posiadają chociaż dziecko.

 

 

 

 

Brak Komentarzy

Zostaw komentarz