Komu przysługuje dopłata w ramach programu Mieszkanie dla Młodych?

404 File Not Found

404
File Not Found

褦ȤڡϸĤޤǤ

Υ顼ϡꤷڡĤʤäȤ̣ޤ

ʲΤ褦ʸͤޤ

 • 褦Ȥե뤬¸ߤʤʥեֲսäƤˡ
 • URLɥ쥹ְäƤ롣
Kto spełnia warunki ustawy

 

Poniżej można znaleźć informację o tym warunki jakie trzeba spełniać, aby móc ubiegać się o dopłatę. Warunków nie ma dużo. Co ważne, osobę nie będące w związku małżeńskim również mogę ubiegać się o dofinansowanie swojego zakupu. Warunki są podobne do tych jakie trzeba było spełniać, aby skorzystać z dopłaty w ramach programu Rodzina na Swoim.

Jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o dopłatę?

 1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:
 • złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;
 • do dnia nabycia mieszkania nie był:
 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział wprzypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

 

2. W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w ust. 1

pkt 1, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

dotyczy obojga małżonków.

 

3. Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest

najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie, o którym mowa w art. 3,

lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje

się on do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, o którym mowa w art. 3.

 

Jeżeli chcesz sprawdzić ile możesz zyskać kliknij TUTAJ ! Drugi obrazek

 

Jakie warunki musi spełniać mieszkanie ?

 1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli:
 • Mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
 • Mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę;
 • Powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
 1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki,
 • Cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie;
 • Mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W przypadku gdy lokal mieszkalny jest użytkowany przez nabywcę w celu zaspokajania jego własnych potrzeb mieszkaniowych przed przeniesieniem na nabywcę prawa własności tego lokalu, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli w okresie od pierwszego zasiedlenia, mającego miejsce po dniu 31 grudnia 2012 r., do dnia nabycia lokalu mieszkalnego jest on wynajmowanyna podstawie umowy najmu zawartej przez nabywcę z osobą, która wybudowała ten lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać również udzielone, jeżeli umowa najmu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust. 2, została zawarta przez:
 • jednego z małżonków przed dniem zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku gdy nabywcą są małżonkowie;
 • byłego małżonka lub małżonka osoby samotnie wychowującej dziecko, o którym mowa w art. 2 pkt 2 – w przypadku gdy nabywcą jest osoba samotnie

Przypis:

Cena zakupu, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględnia kwotę wszystkich świadczeń pieniężnych dokonywanych na rzecz osoby, która wybudowała lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli świadczenia takie były ponoszone przez nabywcę lub osoby wskazane w ust. 3 w okresie obowiązywania umowy najmu, o której mowa w ust. 2, w związku ze zobowiązaniem przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

 

Jaki kredyt będzie dofinansowany?

 1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został  udzielony przez instytucję kredytującą:
 • wyłącznie na zakup mieszkania;
 • w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania
 • w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;
 • na okres co najmniej 15 lat;
 • na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.
 1. W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dotyczy obojga małżonków
 2. Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

8 Komentarzy
 • magda pisze:

  A co z osobami które skonczyły 35 lal?

  • Redakcja pisze:

   Witamy,

   Zgodnie z ustawą
   Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:
   1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku
   kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;

   Także jeżeli ukończyła Pani 35 lat w tym roku, to może Pani do końca roku skorzystać z dofinansowania.

   Pozdrawiamy

 • Dorota pisze:

  Witam,
  proszę o informację czy przy zakupie domu jednorodzinnego o metrażu 135m2 nie możemy w ogóle ubiegać się o dofinansowanie w ramach mdm ? Dziękuję.

  • Redakcja pisze:

   Witam,

   Zgodnie z ustawą przy zakupie domu o powierzchni 135 m2 nie przysługuje dopłata z uwagi na zbyt duży metraż takiego domu.

   Pozdrawiamy

 • Joanna pisze:

  Dzień dobry,

  mam 30 lat, mój partner 37, nie jesteśmy jeszcze małżeństwem. Ja nigdy nie byłam właścicielem żadnej nieruchomości, natomiast mój partner był (miał kredyt hipoteczny na mieszkanie wraz z byłą partnerką; rozstali się, kredyt przejęła ona, jego udział spłaciła i teraz ani nie jest właścicielem mieszkania, ani nie ma kredytu). Czy jest dla nas szansa na dofinansowanie z programu MDM?

  Dziękuję za odpowiedź,

  Joanna

  • Redakcja pisze:

   Witamy,

   Z udziału programu wykluczeni są jedynie samodzielni właściciele nieruchomości. Tzn. jeżeli poprzednie mieszkanie Pani partnera było tylko jego to będzie wykluczony. Niestety jest również ograniczenie wiekowe i maksymalny wiek każdego beneficjenta to 35 lat. Odstępstwo od tej zasady przysługuje jedynie osobą wychowującym troje dzieci, lub więcej.

   Dlatego w Państwa wypadku możliwe byłoby uzyskanie dopłaty, gdyby tylko Pani starała się o mieszkanie.

   Pozdrawiamy

 • Marcin pisze:

  Jak wygląda sprawa dopłaty jezeli dwie osoby nie będące malzenstwem mają wspolne mieszkanie jednopokojowe?

 • Zostaw komentarz