Archiwum od Maj, 2015Mieszkanie dla młodych – zmiany w ustawie.

Prawdopodobnie za miesiąc w życie wejdzie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Dzięki niej beneficjenci zyskają jeszcze więcej Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.246 mln PLN wykorzystane na dopłaty MdM

Znamy już kwotę wykorzystania środków przewidzianych na dopłaty w tym roku. Do końca kwietnia beneficjenci otrzymali 246 mln dopłat do wkładu własnego. Po czterech miesiącach już 34 % środków przewidzianych na ten rok została wydana. Przy zachowania tego tempa, prawdopodobne jest wydanie całej kwoty przewidzianej na ten rok na dopłaty.